Konferencja

w dniu 18.12.2023r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyła się konferencja, której celem było rozpowszechnienie informacji o  o funduszach EOG i funduszach norweskich. Omówiono harmonogram realizacji projektu, jego cele, przybliżono również historię działalności La Mare, plan działań przewidzianych w projekcie, informację o przyznanym dofinansowaniu w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.